SELECT MENU

GIAO DỊCH CÙNG FOREX14

Chuyên nghiệp và Hiệu quả

01

Miễn phí Đăng ký

Đăng ký nhận chiến lược giao dịch miễn phí trong 1 tuần

02

Chiến lược giao dịch

+ Xác định điểm vào lệnh và ra lệnh

+ Hỗ trợ đầy đủ các chức năng giao dịch,….

03

Tư vấn Quản lý

+ Tư vấn quản lý dựa trên Size vốn

+ Thông tin cập nhật đầy đủ

CHIẾN LƯỢC & AUTO TRADING

Đăng ký dùng thử miễn phí Ngay

1 tuần

Miễn phí

1 tuần

+ Xác định điểm vào lệnh và ra lệnh (Open Orders và Close Order)

+ Hỗ trợ đầy đủ các chức năng giao dịch

+ Thông báo cập nhật đầy đủ

+ Hỗ trợ 24/7

1 tháng

250K

1 tháng

+ Xác định điểm vào lệnh và ra lệnh (Open Orders và Close Order)

+ Hỗ trợ đầy đủ các chức năng giao dịch

+ Thông báo cập nhật đầy đủ

+ Hỗ trợ 24/7

3 tháng

600K

3 tháng

+ Xác định điểm vào lệnh và ra lệnh (Open Orders và Close Order)

+ Hỗ trợ đầy đủ các chức năng giao dịch

+ Thông báo cập nhật đầy đủ

+ Hỗ trợ 24/7

1 Năm

1200K

1 năm

+ Xác định điểm vào lệnh và ra lệnh (Open Orders và Close Order)

+ Hỗ trợ đầy đủ các chức năng giao dịch

+ Thông báo cập nhật đầy đủ

+ Hỗ trợ 24/7

CẢNH BÁO RỦI RO CAO: Kinh doanh ngoại hối, sản phẩm hàng hóa tương lai, hoặc cá cược chênh lệch giá theo đòn bẩy có tỷ lệ rủi ro cao, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Nhiều khả năng bạn có thể chịu lỗ nhiều hơn khoản tiền gửi của bạn và do đó, bạn không nên đầu cơ với số vốn mà bạn không có đủ khả năng chịu lỗ.