SELECT MENU

EMR FX là công ty dịch vụ tài chính đa quốc gia có trụ sở chính tại Úc và có văn phòng tại Vanuatu và Hồng Kông, được cấp giấy phép LEI ở Anh và Châu Âu, EMR có được giấy phép của Cơ quan Thuế Hoa Kỳ giám sát. Nền tảng giao dịch MT4, EMR có đội ngũ tài chính chuyên nghiệp, tuân thủ các tiêu chuẩn cao về thực hiện giao dịch, áp dụng các công cụ giao dịch đặt lệnh tiên tiến và nỗ lực tạo môi trường giao dịch thị trường tốt nhất và những trải nghiệm giao dịch trực tuyến tốt nhất cho các nhà đầu tư. Ngoài ra, công ty tùy vào các khách hàng khác nhau, thiết lập White Label, Asset Manager và các chương trình liên kết. Căn cứ vào yêu cầu điều chỉnh mà cung cấp các chương trình hợp tác ngoại hối dựa trên ngân hàng, tổ chức tài chính, môi giới và nhà đầu tư tư nhân.

SỰ KIỆN TOÀN CẦU EMRFX

1.Tháng 5 năm 2008, Ra mắt nền tảng giao dịch MT4 để tham gia thị trường bán lẻ ngoại hối
2.Tháng 10 năm 2011, EMR đã nhận được giấy phép quản lý ASIC của Úc (số giấy phép ASIC: 410316) và giành danh hiệu danh hiệu đại lý ngoại hối hàng đầu của Úc.
3.Tháng 7 năm 2014, EMR nhận được giấy phép giám sát và quản lý của Vương quốc Anh và Châu Âu (số giấy phép: LEI 213800XEQKP8WXXFML84)
4.Tháng 4 năm 2017, EMR tham gia vào thị trường Vanuhatu và có được Giấy phép của Vanuhatu (Giấy phép số 40272), Giải thưởng Vàng Vanuhatu dành cho Đại lý Giao dịch Ngoại hối tốt nhất của năm.
5.Tháng 5 năm 2017, EMR nhận được giấy phép giám sát và quản lý của IRS từ Cơ quan thuế Hoa Kỳ (IRS Reg. Số 99999.SL.548)
GIẢI THƯỞNG NĂM 2017 CỦA EMR FX
1. Giải thưởng kế hoạch hỗ trợ môi giới đầu tư ngoại hối tốt nhất năm 2017
2. Giải thưởng có hệ thống sức ảnh hưởng mạnh nhất. Luận đàm 100 người về sản phầm tài chính Trung Quốc kỳ 3 ” Giải thưởng ngựa vàng ” năm 2017
3. Giải thưởng nhà kinh tế học đầu tư tốt nhất. Giải thưởng nhà kinh tế Billbroad FX168 năm 2017
4. Giải thưởng sàn giao dịch ưu tú nhất. Luận đàm 100 người về sản phầm tài chính Trung Quốc kỳ 3 ” Giải thưởng ngựa vàng ” năm 2017
5. Giải thưởng nhà kinh tế ngoại hối tốt nhất. Luận đàm cao cấp tài chính Quốc tế các nhà ngoại hối Finance Show năm 2017

GIẢI THƯỞNG NĂM 2016 CỦA EMR FX
1. Giải thưởng công ty ngoại hối ưu tú nhất. Kinh tế BillBroad tài chính Hoa kỳ 14 của web HE XUN Hải Ngoại năm 2016
2. Giải thưởng nhà phục vụ ngoại hối ưu tú nhất. Giải thưởng nhà kinh tế học đầu tư tốt nhất BillBroad tài chính Trung Quốc kỳ 14 của Web HE XUN năm 2016
3. Nhà phục vụ ngoại hối có sực ảnh hưởng lớn nhất. Bảng xếp hạng tài chính Trung kim năm 2016
4. Nhà kinh tế được đề xuất trên Internet tốt nhất. Giải thưởng tiền tệ mạng hữu tài năm 2016
5. Sàn giao dịch ngoại hối ưu tú nhất. BillBroad tài chính Trung Quốc kỳ 14 web He Xun năm 2016

GIẢI THƯỞNG NĂM 2015 CỦA EMR FX
1. Giải thưởng nhà phục vụ giao dịch ngoại hối. Bình chọn nhà kinh tế ngoại hối tốt nhất báo tài chính SINA năm 2015
2. Giải thưởng nhà kinh tế tốt nhất. BillBroad tài chính Trung Quốc kỳ 13 của Web He Xun năm 2015
3. Giải thưởng công ty ngoại hối tốt nhất. BillBroad tài chính Trung Quốc kỳ 13 web He Xun năm 2015
4. Giải thường sàn giao dịch ngoại hối tốt nhất.BillBroad tài chính Trung Quốc kỳ 13 web He Xun năm 2015
5. Nhà phục vụ ngoại hối có sức ảnh hưởng lớn nhất.Bảng xếp hạng tài chính Online Trung kim năm 2015

Văn phòng trên toàn thế giới

Với hệ thống Online mạnh mẽ, cùng với các văn phòng, đối tác và công ty con ở các trung tâm tài chính chủ chốt, chúng tôi có khả năng cung cấp các dịch vụ đẳng cấp cao tới các nhà giao dịch và đầu tư chứng khoán và forex trên toàn Việt Nam.

CẢNH BÁO RỦI RO CAO: Kinh doanh ngoại hối, sản phẩm hàng hóa tương lai, hoặc cá cược chênh lệch giá theo đòn bẩy có tỷ lệ rủi ro cao, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Nhiều khả năng bạn có thể chịu lỗ nhiều hơn khoản tiền gửi của bạn và do đó, bạn không nên đầu cơ với số vốn mà bạn không có đủ khả năng chịu lỗ.